Normal Doğum mu yoksa Sezeryanla Doğum mu?

Hoşuma giden bir soru olmamasına rağmen cevap vermek isterim. Her şeyden önce normal doğuma bırakıldığı zaman çocuk sağlığı veya anne sağlığı tehlikeye girecekse, düşünmeden sezaryenle doğumu gerçekleştirmek lazım. Anne açısından veya bebek açısından her hangi bir risk yoksa normal vajinal doğumu tercih etmek gerekir. Çünkü normal doğumu takiben, annede iyileşme süresi daha hızlıdır, hastanede kalış süresi daha kısadır ve anne günlük aktivitelerine daha erken dönemde başlayabilir. Karın içine girilmediği için bazı komplikasyonlardan da kaçınılmış olur.

Şunu vurgulamakta yarar görüyorum, farklı farklı kadınlarda doğum farklı seyrettiği gibi aynı kadında bile birkaç defa doğum yapacaksa  hepsi birbirinden farklı seyredebilir. Bazen normal doğuma karar verdiğimiz hastayı, tıravay esnasında bebek kalp atışlarında bozulma veya doğumun ilerlememesi nedeniyle acil sezaryene alabiliriz. Bazı normal doğumların geç komplikasyonları sezaryenle doğumdan çok daha ağır olabilir. Dolayısıyla ikisinin arasına keskin çizgilerle bir sınır çizmek pek doğru değildir.