Miyom Belirtileri

Miyomların yerleşimi

Miyomlar doğurganlık çağındaki kadınların yaklaşık %75’inde görülen, ama bunların çoğunda hiçbir şikayete yol açmayan selim urlardır. Ancak %20, %25 kadında şikayetlere neden oluyor. Sebep olduğu şikayetler (belirtileri ) miyomun büyüklüğüne, yerleşim yerine, sayılarına ve dejeneratif değişiklik gösterip göstermediklerine göre değişir.

Miyomlarda görülen belirtileri şöyle sıralayabiliriz:

 • Anormal uterin kanamalar,
 • Pelvisde bası hissi,
 • Pelvis de ağrı,
 • Gebe kalamama.
 • Gebelikle ilgili kompilikasyonlar.

Şimdi bu belirtileri tek, tek inceleyelim.

Anormal uterin kanamalar: Adet kanamasının miktar ve sürece fazla olması miyomun en karakteristik özelliklerindendir. Aşırı kanamalar bir taraftan bayanların günlük yaşam konforlarını bozarken, diğer taraftan kansızlığa (anemiye) yol açarak hastanın kendisini halsiz hissetmesine neden olmaktadır. Normalde her adet süresince 30-50 mm kan kaybı olmaktadır. Eğer kan kaybı 80 ml’den fazla olursa hastanın hayat kalitesi bozulur. Yoğun kanama nedeniyle bir süre sonra demir eksikliğine bağlı anemi (kansızlık) gelişebilir. Hem adet kanamasının daha uzun sürmesi ve daha yoğun olması, hemde anemiye bağlı halsizlik hastanın günlük yaşamını negatif yönde etkiler.

Pelvisde bası hissi: Bası hissi miyomun veya miyomların büyümesi, bunun sonucu olarak uterusun kitlesel olarak büyük bir hacme ulaşması sonucu ortaya çıkar. İdrar kesesine (mesane) bası sonucu sık, sık idrara çıkma ve idrar tutamama hissi, idrarı böbreklerden mesaneye getiren borulara (üreterler) bası sonucu böbreklerde büyüme görülebilir. Makata bası sonucu, kabızlık, tenem meydana gelebilir.

Pelvisde ağrı hissedilmesi: Miyomlu uteruslarda, miyomların yerleşim yerlerine göre farklı nedenlerle ağrılar meydana gelebilir. Uterus duvar içinde gelişmiş (intramüral) miyomlarda sıklıkla adet ağrıları görülebilir. Uterusun dışına doğru gelişen (subseröz) saplı miyomlarda, miyom kısmen veya tamamen sapı etrafında dönerse (torsiyone uğrarsa) şiddetli ağrılara neden olabilir. Miyomlarda dejeneratif değişiklikler meydana geldiğinde (daha çok gebelerde görülür) hasta şiddetli ağrı hissedebilir.

Gebe kalamama (infertilite): Kadınlarda infertilite nedenlerinden %3-5 oranında miyomlar sorumludur. Miyomlar çeşitli mekanizmalarla infertiliteye neden olmaktadır.

 1. İntramüral gelişmiş ve endometriuma bası yapan miyomlar uterus kavitesinin konturlarını bozarak embiriyonun implantasyonuna (uterus duvarına tutunmasına) engel olabilir.
 2. Uterus içine doğru gelişen (submuköz) miyomlar, yine embriyo implantasyonuna engel olabilir.
 3. Endometriumun damar yapısını bozarak endometriumun embriyoyu kabul etmesini zorlaştırabilirler.
 4. Saplı submuköz miyomlar rahim kanalını kapatarak spermlerin geçişini zorlaştırabilirler.
 5. Saplı subseröz miyomlar tubaya dıştan bası yaparak kapanmasına neden olabilir.
 6. Büyük intraligamenter miyomlar tuba ile over ilişkisini bozabilirler.

Hasta gebe kalamıyor ve yukarda belirtilen miyom türlerinden biri tespit edilmişse o miyomun ameliyatla alınması gerekir.

Miyom Belirtileri

Gebelikle ilgili komplikasyonlar:  Gebelikte miyom görüldüğü zaman bazı komplikasyonlarla karşılaşma riski vardır. Bu komplikasyonları şöyle sıralayabiliriz.

 • Düşük riski
 • Spontan düşük
 • Erken doğum (prematür doğum)
 • Su kesesinin erken açılması
 • Plasentanın bir kısmının yerinden ayrılması, kanama
 • Ağrı
 • Gebeliğin son aylarında fetusta duruş anomalileri
 • Doğum zorlukları
 • Doğum sonu aşırı kanamalar
 • Doğum sonu ateş yükselmesi

Konunun öneminden dolayı bu konuyu “miyom ve gebelik komplikasyonları” başlığı altında ayrı ve daha geniş olarak incelemekte yarar gördüm.

Miyom ile ilgili diğer içeriklerimiz