Dondurulmuş Embriyo Transferi (DET)

Dondurulmuş Embriyo Transferi (DET) - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

Tüp bebek tedavisinde bazen transfer ettiğimizden daha fazla kaliteli embriyolar elde etmiş olabiliriz. Kalan kaliteli embriyolar hastanın yaşına göre 1+1+2+2 li gruplar olarak dondurulur. Transfer ettiğimiz embriyo ile hasta gebe kalmadığında veya gebe kalıp doğurmuş ve bir müddet sonra tekrar gebelik arzu ediyorsa dondurulmuş embriyolardan bir grup çözülerek transfer edilir. Buna dondurulmuş embriyo transferi (DET) denir. Bu işlem bazen başka durumlarda da (indikasyonlarla) yapılabilir.

Tüp bebek tedavisinde fazla yumurta elde etmek için ilaç kullandığımızda yumurta toplanmasına yakın günlerde rahim içindeki ufak patolojiler ultrason muayenesinde daha belirgin hale gelir. Böyle durumda hastaya o denemede transfer yapılmaması, embriyoların dondurulması. Hastanın rahim içinde görülen patolojiyi düzelttikten sonra transfer yapılması gerekir.

Bazı hastalarda arzu edilenden çok daha fazla yumurta gelişebilir. Bu durum daha çok polikistik overi olan hastalarda ve zayıf hastalarda oluşabilir. Yumurta sayısı ortalama 20’nin üstünde ise yaptırdığımız E2 hormon değeri normal sınırların üstünde ise buna Hipersitümülasyon (OHSS) deriz. Bu durumda da embriyolar dondurulur, hipersitümülsyon düzeldikten sonra embriyo transferi yapılır.

Günümüzde olduğu gibi yaygın bir pandemi olduğunda, hastayı ilgilendiren olağanüstü bir durum olduğunda yine transfer yapılmaz, embriyolar dondurulur. Ortam düzelince transfer yapılabilir.

Dondurulmuş embriyo transferi için hasta adetinin ilk 3 gününden birinde gelir. Ultrasonla bir patoloji olup olmadığı kontrol edilir. Bir patoloji tespit edilmediğinde rahim içi zarı (endometriumun) hazırlanması için ilaç tedavisine başlanır. Genel olarak bu ilaçlar ağızdan alınacak ilaçlardır. İlaçların dozunu takip eden doktor ayarlar, endometrium hazır hale gelince embriyoların dondurulduğu laboratuvarla görüşülür, Dondurulmuş embriyolar çözülür ve transfer yapılır.

Süre. Adetin başladığı güne 1.ci gün dersek genel olarak adetin 19-20 veya 21.nci gün transfer gerçekleşir. Transfer aynen taze embriyo transferinde olduğu gibidir. Transferden 11 gün sonra gebeliğin oluşup oluşmadığını anlamak için kanda Beta HCG testi yapılır.

Dondurulmuş Embriyo Transferi (DET)