Histeroskopik Miyomektomi’de Yeni Metod

Histeroskopik Miyomektomi

Miyom, uterusun adale tabakası olan miyometriumdan kaynaklanan selim tümörlere verilen addır. Üreme çağındaki kadınlarda sıklıkla karşılaşılır. 35-50 yaşları arasındaki yaklaşık her dört kadından birinde miyoma rastlanmaktadır.

Miyomlar uterusun adale tabakasından çıktıktan sonra bir kısmı duvar içinde büyür (intramüral miyom), bir kısmı uterus dışına doğru büyür (subseröz miyom), bir kısmı ise uterusun içine doğru, rahim boşluğuna doğru büyür ki bunlara da submüköz miyom denir.

Submüköz miyomlar diğerlerine oranla kadın organizması için daha zararlıdır. Fazla kanamalara, özellikle fazla adet kanamasına sebep olurlar, bunun sonucu hasta da kansızlık (anemi) meydana gelebilir.

Adet esnasında ağrıya ve rahim içi tabakası olan endometrium’un iltihaplanmasına sebep olabilir. Bunların dışında hastaların gebe kalamamasına, gebe kalabilenlerde de düşüklere yol açabilirler.

Adet kanaması fazla olan veya gebe kalamayan hastalarda submüköz miyom tespit edildiğinde ameliyatla miyomun çıkartılması gerekir. Miyomun ameliyatla çıkartılmasına miyomektomi denir. Submüköz miyomlarda miyomektomi histeroskopi ile yapılır.

Histeroskopik miyomektomi

Histeroskop; uterusun (rahimin) kanalında ve özellikle içindeki ( rahim buşluğunadaki) patolojileri, boyutlarını ve etrafla ilişkilerini en net olarak tespit etmemize yarayan bir alettir. Histeroskopla sadece uterus kavitesindeki patolojilerin tespit edilmesini değil aynı zamanda tedavi edilmesini en etkili bir şekilde sağlayabilmekteyiz.

Submüköz miyomların tedavisi de histeropskopla olmaktadır. Miyomun rahim duvarı ile bağlantısı ne kadar azsa tedavi o kadar kolay olmaktadır. Bazen miyomların bir kısmı rahim duvarının içinde, bir kısmı rahim boşluğunda olabilmektedir, bunlarda tedavi daha kompilikedir. Son zamanlara kadar büyük submüköz miyomlarda ve miyomun bir kısmının rahim duvarında olan şekillerinde de bazen operasyondan 3 ay önce miyomu küçültücü ve miyomun kanlanması azaltıcı bir ilaç kullanıp sonra ameliyat yapmayı tercih etmekte, bazen de operasyonu 2 veya 3 ayrı seansta yapmayı tercih etmekteydik. Yıllardan beri histeroskop kanalından gönderilen rezektoskopla yapılan bu işlemin bazı komplikasyonlarıyla karşılaşılmakta idi. Bu komplikasyonlar içersinde en önemlileri: kanama, uterus perforasyonu (delinmesi) ve sıvı zehirlenmesidir.

Bu gün artık yıllardan beri kullandığımız klasik rezektoskopu kullanmamıza gerek yok. Laparoskopik cerrahide kullandığımız morselatöre benzer fakat ondan daha farklı özellikler içeren histeroskopide kullanılan bir alet üretildi.

Shever sistem denen bu sistemde aletin ucundaki öğütücü kısım miyom veya polipe değdirilmekte; sonra laparoskopideki morselatörde olduğu alet çalıştırılmaktadır. Miyom morselatörde olduğu gibi ufaltılarak çıkartılmaktadır. Bu aletde mörselatördeki jaws gibi bir tutucuya da ihtiyaç duyulmamaktadır.

Shever sistem denen bu metodun klasik sisteme bazı üstünlükleri var, bunlar:

  • 90 derecelik optik aletle uterus içinde panaromik bir görünüm elde edilmektedir,
  • Koter kullanılmadığı için bunun yan etkileri görülmemektedir,
  • Sıvı olarak serum fizyolojik kullanılmakta, klasik sistemde kullanılan ağır molekül ağırlıklı sıvıların sebep olduğu sıvı zehirlenmesinden uzaklaşmaktayız,
  • İşlem daha kısa sürede bitmektedir.