Laparoskopide Başarıyı Etkileyen Faktörler

Laparoskopi - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

Laparoskopide başarıyı etkileyen faktörler

 • Operasyon öncesi hastanın değerlendirilmesi
 • Operatörün deneyimi
 • Ekibin uyumu
 • Ekibin aletlere alışkanlığı
 • Gerekli aletlerin masada bulunması
 • Operasyon odasının dizaynı
 • Anestezistin deneyimi

Laparoskopinin komplikasyonları

Tüm açık cerrahi operasyonlarında olduğu gibi laparoskopik cerrahi uygulamalarında da bazı komplikasyonlar görülebilir.Komplikasyonların önlenmesinde operatörün deneyiminin, ekibin uyumunun, kullanılacak aletlere alışkanlığın, ve pelvic anatominin bilinmesinin önemi vardır. Bunlar ne kadar iyi ise komplikasyonlar o kadar az olur. Bunların yetersizliğinde oluşacak komplikasyonlar açık cerrahide ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan daha ağırdır.

Komplikasyonlar üç etapta görülebilmektedir.

 • Punomoperitonium sağlanırken. (Karın içi boşluğu CO2 gazı ile şişirilirken)
 • Trokarlarla karın boşluğuna girerken
 • Cerrahi işlem sırasında

Laparaskopik Cerrahi Komplikasyonlarının Önlenmesi

Komplikasyonları önlemenin en iyi yolu çıkabilecek komplikasyonların bilinmesi ve bazı temel prensiplere uyulmasıdır.Hastanın preopertif değerlendirilmesi, konsültasyonu, uygun hasta secimi, komplikasyon oranını en aza indirgeyen faktörlerdendir.Başarı ; operatörün iyi yetişmiş olmasıyla, çeşitli kursları takip etmesiyle, normal ve anormal anatomiyi iyi bilmesiyle, sonuçta operasyona hakimiyetiyle ve maharetiyle yakından ilgilidir.Aletlerin ve ekipmanın iyi tanınması, iyi yetiştirilmiş ameliyathane personeli komplikasyon oranını azaltan diğer faktörlerdir.

Laparoskopinin kontrindikasyonları

Laparoskopik cerrahiyi her hastada uygulayamayız. Laparoskopinin relatif ve kesin kontrindike olduğu durumlar vardır.Rolatif kontrindike olan durumlar ancak çok deneyimli bir endoskopik cerrahın girişebileceği operasyonlardır.Kesin kontrindikasyon durumlarında asla laparoskopik işlem yapılmamalıdır. Bu durumları şöyle sıralayabiliriz .

Kesin Kontradikasyonlar

 • Ağır kardio pulmaner hastalıklı olanlarda
 • Büyük abdominal ve diafragmatik hernisi olanlarda
 • Generalize peritonit geçirmiş hastalar
 • Hiopvolemik şoktaki hastalarda
 • İntestinal obstriksiyon
 • İleus’u olan hastalarda laparoskopi yapılmamalıdır. Ayrıca yeterli deneyime sahip olmayan cerrahların operatif laparoskopi yapması kesin kontrindikedir.

Rolatif Kontrindikasyonlar

 • Daha önce abdominal cerrahi geçirenlerde
 • Aşırı şişman hastalar ( aşırı zayıf hastalarda da özel bir dikkat gösterilmelidir ).
 • İntrauterin gebelik durumları
 • Büyük abdominal kitlelerde
 • Bu Vakalarda ancak çok deneyimli endoskopik cerrahlar tarafından cerrahi işlem uygulanabilir Yeteri kadar deneyimi olmayanların bu vakalarda laporoskopik cerrahi yapması doğru değildir.

Sık sorulan Sorular

Laparoskopik operasyonlar için anesteziye ihtiyaç var mı?

Laparoskopi ister teşhis amacıyla isterse operasyon amacıyla yapılsın her ikisinde de genel anestezi ile tapılır.

Operasyon öncesi ne yapmalıyım ?

Operasyondan önce en az 4-5 saat bir şey yememeli ve içmemelisiniz. Barsaklarınızın boş olması gerekir. Bu nedenle mini bir lavman yapılır. Genel anestezi yapılacağı için, anestezi doktorunun görmesi ve gerekli tetkikleri yaptırması lazım.

Operasyondan sonra ne kadar süre hastanede kalırım ?

Teşhis amacıyla yapılan laparoskopık bir işlemden sonra 4-5 saat hastanede kalmak çoğu kez yeterli oluyor. Operatif bir işlemden sonra ise yapılan operasyona göre 7-8 saat hastanede kalmak yeterli olabildiği gibi bazen uzun süren bir operasyonu tekiben bir gün hastanede kalmak gerekebilir.

Kesin yatak istirahati gerekli mi ?

Operasyonun yapıldığı gün yatak istirahati yapmak yeterli olmaktadır. Birkaç gün karın boşluğuna girilen yerlerde ve sağ omuza vuran ağrılar olur, fakat bunlar yatak istirahatini gerektirmez.

Kaç gün sonra işime dönebilirim ?

Operasyondan bir iki gün sonra evde güç sarfına gerek olmayan, okuma yazma, kahvaltı hazırlama gibi işler rahatlıkla yapılabilinir. Ortalama bir hafta sonra da işinize dönebilirsiniz.

Açık cerrahiden daha pahalı mi?

Fiyat olarak aralarında önemli bir fark yok, bazen açık cerrahiden daha ucuz bile olabiliyor.

İnfertil hastalarda niçin laparoskopi yapılır ?

Açıklanamayan infertilite hastalarında, endometriosis şüphe edilen hastalarda ve tüplerle etraf dokular arasında yapışıklıklardan şüphe edilen hastalarda teşhis amacıyla laparoskopi yapılır. Aynı anda görülen bazı patolojileri de düzeltmek mümkün olabilir. İşlem sonrası hasta için en isabetli tedavi planlanır.