Laparoskopik Cerrahinin Avantajları

laparoskopik-cerrahinin-avantajlari

Endoskopik cerrahi tıpta büyük bir çığır açmıştır ve bu gün endoskopik cerrahi ile her bölgedeki cerrahi işlemleri yapmak mümkün hale gelmiştir. Endoskopinin ilk uygulandığı yer mesane içi olmuştur. Buna sistoskopi diyoruz. Sistoskopiden sonra ikinci uygulama alanı karın boşluğu (batın) olmuştur. Endoskopik aletle karın boşluğunun tetkikine diagnostik laparoskopi, karın boşluğunda tespit edilen patolojilerin ameliyatla giderilmesine da Laparoskopik cerrahi diyoruz.

Laparoskopik cerrahide yeni aletler geliştirilmekte. Bu aletler ile hem laparoskopik cerrahi daha kolay uygulanır hale geldi, hem de komplikasyon oranı azaldı. Bugün karın boşluğundaki hemen, hemen tüm ameliyatları ( kanser cerrahisi dahil ) laparoskopik cerrahi ile yapmak mümkün hale geldi.

Laparoskopik cerrahinin hastaya kazandırdığı bazı avantajlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Hastanede kalış süresinin kısa olması. Yapılan operasyon büyük bir kanser cerrahisi değilse bir gece hastanede kalmak yeterli olmakta.
  • Çabuk ve konforlu iyileşme. Karın duvarında büyük bir yara izinin olmaması, hastaların çabuk iyilik hissetmesinde önemli bir faktördür.
  • Hastanın normal güncel aktivitesine erken başlaması. Çabuk iyileşen hasta çok erken ayağa kalkabilmekte, günlük normal yaşamına da açık cerrahiye oranla çok erken dönebilmektedir.
  • İnsizyon sikatrisi bakımından estetik üstünlük. Çok ufak deliklerden karın boşluğuna girildiği için, bir ay sonra yara izi pek hissedilmemektedir.
  • Postoperatif komplikasyonların daha az olması ( adezyon, ileus gibi ). Ameliyat sonrası komplikasyon oranı, açık cerrahiden çok daha azdır.
  • Postoperatif ağrının minimal düzeyde olması. Ameliyat sonrası ağrının çok az hissedilmesi, hastanın günlük yaşamına erken dönmesinde önemli bir faktördür.

Bu avantajlar nedeniyle laparoskopik cerrahi giderek daha fazla uygulanır hale gelmiştir.