Histeroskopi

Histereskopi - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

Histeroskopi; uterusun içinde (uterin kavitede) bir patoloji olup olmadığının tetkiki, varsa bunun boyutlarının tespiti için kullanılan endoskopik bir alettir. Cerrahın deneyimi yeterli ise aynı anda tespit edilen patoloji giderilebilir. Histeroskopi teşhis amacıyla kullanıldığı gibi, daha önce başka tetkik vasıtalarıyla ( ultrason, histerosalpingio grafi gibi) tespit edilmiş patolojilerin giderilmesi için operatif amaçla da kullanılır. Primer amaç uterin kavitesi olmakla birlikte, kaviteye giden yol = kanal servikal deki patolojilerin tetkik ve tedavisi için de histeroskopiden yararlanıyoruz.

Esas yapısı laparoskopide olduğu gibidir. Aslında tüm endoskopik aletlerde çalışma mekanizması ve prensipler aynıdır. Teşhis amaçla kullanıldığında 3-5mm çapında bir teleskop yeterli olurken, operatif amaçla kullanıldığında 7-10 mm çapında bir teleskop kullanılmaktadır.Devamlı geliştirilen bu aletin en son formu olan ofis histeroskopisi genel anesteziye gereksinim duymaksızın özellikle Teşhis amaçıyla ve bazı ufak operasyonlar için giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Histeroskopi ister teşhis isterse tedavi amacıyla yapılsın rahim içi tabakası olan endometrium un en ince olduğu adet bitimini takip eden günlerde yapılmalıdır.

İşlemin Yapılışı

histereskopi-02

Eğer histeroskopiyi teşhis amacıyla yapacaksak damardan yapılan hastayı rahatlatıcı bir iğne ve rahim ağzına yapılan lokal anestezi ile rahatlıkla yapılabilir. Hatta bu yolla kısa sürecek ufak operasyonları da yapmak mümkün. Eğer operasyon uzun sürecekce genel anestezi ile yapmak daha doğru olur.

Vaginaya spekulum yerleştirilir, rahim ağzı antiseptik solüsyonlarla temizlenir. Kanal servikal dilate edilir. İşlem teşhis amacıyla yapılacaksa, hasta daha önce vajinal yolla doğum yapmışsa dilatasyona da gerek yoktur. Operatif amaçla yapılaçaksa dilatasyonu takiben histeroskop kanal servikal yoluyla uterus kavitesi gönderilir. Bunu takiben uterus kavitesini genişletmek için sıvı veya gaz (teşhis amacıyla yapılacaksa) verilir.

Yeterli görünüm sağlanınca da gözleme ve operasyona başlanır.rahatlıkla yapılabilir.Hatta bu yolla kısa sürecek ufak operasyonları da yapmak mümkün, Eğer operasyon büyük, uzun sürecekse genel anestezi ile yapmak daha doğru olur.

Histeroskopi ister teşhis amacıyla, isterse operasyon amacıyla yapılsın işlemin bitimini takiben hasta 2-3 saat sonra evine gönderilebilir.

Teşhis amaçıyla kullanım indikasyonları

 • Premenopozal ve postmenopozal uterin kanamalar
 • Endometrial polip ve submüköz myom teşhisi
 • Histerosalpingografisi düzensiz olan infertilite
  vakalarının değerlendirilmesi
 • İntrauterin adezyonların tanısı ve tedavisi
 • Uterus septumunun değerlendirme ve tedavisi
 • Tekrarlayan düşüklerde uterus kavitesi ve
  endoservikal kanalın değerlendirilmesi
 • Kayıp RIA ve diğer yabancı cisimlerin lokalizasyonu
 • YÜT ‘lerinde peş peşe iki defa başarızız sonuç alındığında.
 • Daha önce yapılmış bir rahim içi operasyonun değerlendirilmesinde

Histeroskopi - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

İnfertil Hastalarda Histeroskopi İndikasyonları

 • HSG ve USG de anormal bulgu tesbit edilen vakalarda
 • Müllerian anomaliler
 • Polipler
 • Syneşiler
 • Submukos miyomlar
 • Tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında
 • Tekrarlayan düşüklerde

İnfertil Hastalarda Histeroskopi İndikasyonları - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

Operatif amaçla kullanım indikasyonları:

 • İntrauterin adezyonların (Asherman sendromu) giderilmesinde
 • Uterus septumlarının rezeksiyonunda
 • Submuköz miyomlarda, miyomektomi için
 • Endometrial polip rezeksiyonunda
 • Proksimal tubal tıkanıklıkların tedavisinde
 • Endometrial ablasyon için
 • Tubal sterilizasyon amacıyla
 • İntrauterin aracların çıkartılmasında
 • Yabancı cisim çıkartılmasında

Operatif amaçla kullanım indikasyonları - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

Histeroskopide de laparoskopide olduğu gibi operatörün deneyiminin iyi olması,ekibin uyumluluğu ve kullanılan aletlere alışkanlığı operasyonu başarılı kıldığı gibi, komplikasyon oranını da minimalize etmektedir.

Histeroskopik Rezeksiyon - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

Miyom ve Polip rezeksiyonunda kullandığımız alet

İntrauterin sineşi

Uterus kavitesini örten endometrium tabakasının harabiyeti sonucu ortaya çıkar. Uterus kavitesinde yer, yer yapışıklıklar meydana gelir. Yapışık alanın genişliğine bağlı olarak adetler azalabilir ve hiç adet görülemeyebilir. Bu hastalar gebe kalamaz, kalsa da düşükle sonuçlanır.

Normal Uterus Boşluğu

Normal Uterus Boşluğu

Yapışıklıklar olan uterus boşuğu

Yapışıklıklar olan uterus boşuğu

Endometrium tabakasının harabiyetine yol açan şey genellikle travmatik olarak yapılan küratajlardır. Sineşi teşhisi histerosalpingiografi veya histeroskopi ile konur. Tedavisi operatif histeroskopi ile bu sineşilerin giderilmesidir.

Endometrial Ablation

Uterus iç tabakası olan endometriun yakılamsı; harap edilmesidir.Myom, Polip ve displazi gibi organik bir nedene bağlı olmayan; hormonal tedaviye cevap vermeyen şiddetli ve / veya düzensiz uterin kanamalarda başvurulan bir tedavi yöntemidir.Histeroktomiye ( uterusun çıkartılması ) Alternatif bir tedavi yöntemidir.Daha Çok doğurganlığını tamamlamış 35-45 yaş arası hastalarda uygulanır. Histeroskopiyle uygın aletlerle girilip endometrium 4-5 mm kalınlığında tahrip edilir.

histereskopi-08

Endometrial Ablasyon

Ofis Histeroskopisi

Teknolojideki gelişmelere parelel olarak bu tip aletlerde de önemli gelişmeler oluyor. Son yıllarda çapı 3 mm olan fleksbil histeroskopik aletler kullanılmaya başlandı. Çapının küçük ve felksbil olması büyük kullanım kolaylığı sağladı.

Bu aletlerle muayenehanalerde bile anestezi gerekmeden teşhis amacıyla histeroskopi yapmak mümkün oldu.

histereskopi-10

Histeroskopinin komplikasyonları

Her cerrahi işlemde işlemde olduğu gibi histeroskopik cerrahide de bazı komplikasyonlar olabilir.

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Travmatik komplikasyonlar
 • Kanama ile ilgili komlikasyonlar
 • Kullanılan media ile ilgili komplikasyonlar
 • İnfeksiyon
 • Thermal enerji ile ilgili komplikasyonlar
 • Geç komplikasyonlar

Histeroskopi İçin Kontrindikasyonlar

Histeroskopi için bazı kontrindikasyonlar vardır. Böyle durumlarda histeroskopi yapılmamalıdır. Bunlar:

 • Genital Enfeksiyon
 • Gebelik
 • Şiddetli uterin kanamalar
 • Uterus perforas