Tüp Bebek Tedavisi

Tüp Bebek Tedavisi - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

İnfertilite  ana başlığında genel bilgiler bölümünde yazıldığı gibi gebe kalabilmek için sağlıklı bir yumurta (oosit) ile sağlıklı bir spermin olması ve bunları birleştirecek kadın üreme organlarında bir patolojinin olmaması gerekir. Spermle yumurtanın birleştiği, döllenmenin gerçekleştiği tüplerde bir tıkanıklık ve başka bir nedenle fonksiyon kaybı olduğunda sperm ve yumurta buluşamayacağı için gebelik gerçekleşemeyecektir. Böyle durumlarda anne adayından alınan yumurta ile baba adayından alınan spermin laboratuar ortamında birleştirilerek döllenmesi ve meydana gelen embriyonun anne rahmine transferiyle gebelik sağlanabileceği fikri ortaya atılmış. Uzun çalışmalardan sonra ilk tüp bebek 1978 yılında gerçekleşmiştir.

Tüp Bebek Tedavisi - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

İlk tüp bebek uygulamaları tubal patolojiler sonucu oluşan infertilite olgularında yapılmıştır. Daha sonraları indikasyon alanları genişlemiştir.  Günümüzde tubal faktör dışında aşağıdaki nedenlerden dolayı  da tüp bebek uygulanmaktadır.

  • İki veya üç kez intrauterin inseminasyon (aşılama) uygulanıp gebelik oluşmayan vakalar, (Açıklanamayan infertilite olguları, hafif erkek faktörü patolojileri, erken evre endometriozis ve cervikal patolojilerde)
  • İleri evre endometriozis vakaları,
  • Polikistik over vakaları

En sık başvurulan tüp bebek sebepleri

Tüp bebek tedavisine karar vermeden önce çiftin tüm tetkikleri  yaptırılmalıdır. Tetkikler değerlendirilerek, çiftin çocuk sahibi olmaları için en uygun tedavi metodu tüp bebek ise uygulamaya geçilmeli ve tetkiklere göre çifte uygulanacak protokol seçilmelidir. Çifte tüp bebek işleminin aşamaları, muhtemel maliyeti, muhtemel komplikasyonları ve olası başarı oranı hakkında bilgi verilmelidir.

Tüp Bebek Aşamaları - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

tup-bebek-gazete

İlk tüp bebek uygulamaları tubal patolojiler sonucu oluşan infertilite olgularında yapılmıştır. Daha sonraları indikasyon alanları genişlemiştir.  Günümüzde tubal faktör dışında aşağıdaki nedenlerden dolayı  da tüp bebek uygulanmaktadır.

  • İki veya üç kez intrauterin inseminasyon  ( aşılama ) uygulanıp gebelik oluşmayan vakalar, (Açıklanamayan infertilite olguları, hafif erkek faktörü patolojileri, erken evre endometriozis ve cervikal patolojilerde)
  • İleri evre endometriozis vakaları,
  • Polikistik over vakaları

Tüp bebek tedavisine karar vermeden önce çiftin tüm tetkikleri  yaptırılmalıdır. Tetkikler değerlendirilerek, çiftin çocuk sahibi olmaları için en uygun tedavi metodu tüp bebek ise uygulamaya geçilmeli ve tetkiklere göre çifte uygulanacak protokol seçilmelidir. Çifte tüp bebek işleminin aşamaları, muhtemel maliyeti, muhtemel komplikasyonları ve olası başarı oranı hakkında bilgi verilmelidir.