Endoskopik Cerrahi Genel Bilgi

endoskopik-cerrahiEndoskopi içi boş organların incelenmesi demektir. Karın boşluğuna ufak bir delik açılarak buradan özel bir aletle girilip bu boşluğun incelenmesine laparoskopi, uterus kavitesine girilip buranın incelenmesine histereskopi, mesane boşluğuna girilip incelenmesine sistoskopi, mideye girilip mide cıdarının tetkikine gastroskopi v.b.denmektedir. Önceleri tetkik amacıyla yapılırken teknolojideki gelişmelere pareler olarak yapılan yeni aletlerle, tesbit edilen patolojilerin giderilmesi amacıyla operatif olarak da kullanılmaya başlanmıştır.

Laparoskopiye yaklaşık 100 yıl önce başlanmış, ilk 40 yılda önemli bir aşama kaydedilememiştir. Daha sonar jinekologlar tarafından infertilite nedeninin araştırılması amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. 1950-1985 arasında infertilite tetkiklerinin yanında organlar arasındaki ince yapışıklıkların giderilmesi ve yeteri kadar çocuğu olanlarda, tuba uterinaların bağlanıp istenmeyen gebelikleri önlemek amacıyla kullanılmıştır.

1985 de kameranın icat edilip görüntünün ekrana yansıtılması endoskopik uygulamalar için adeta bir patlamaya sebep olmuştur.Laparoskopi dışında diğer endoskopik işlemler de uygulanmaya başlanmıştır.Laparoskopi jinekologlar dışında genel cerrahlar tarafından da yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve operatif cerrahi giderek yaygınlaşmıştır. Operatif laparoskopinin giderek yoğun bir şekilde uygulanması yeni, yeni enstrumanların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu enstrumanlar operatif laparoskopik işlemleri daha da kolaylaştırmış ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Bugun endoskopi tüm cerrahi branşlarca teşhis veya tedavi amaçıyla kullanılır hale gelmiştir. Cerrahi branşların dışında Gastroentoroloji ( gastroskopi ) ve Gögüs hastalıkları ( Bronkoskopi ) gibi dahili branşlarda da teşhis amaçıyla kullanılmaktadır.

Laporoskopi ve histereskopi değişik indikasyonlarla diagnostik ve operatif amaçlarla bugün jinekolojide yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunları ayrı ayrı incelemekte yarar var.