Endometriozis ve İnfertilite (Kısırlık) İlişkisi


Endometriozis infertilite arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Açıklanamayan infertilitesi olan hastalara laparoskopi yapıldığında bunların %25-50 sinde endometriozisle karşılaşılmaktadır. Gerek erken evre, gerekse ileri evre endometriozisin infertilite ile ilişkisi vardır. Endometriozis vakalarında folikül gelişiminde (yumurta oluşumunda) bir yetersizlik olmaktadır.

Her evre endometrioziste periton sıvısında artış görülmektedir. Artan bu periton sıvısı bazı toksik faktörler ihtiva etmektedir. Bu toksik faktörler hem döllenmeyi(fertilizasyonu), hem de embriyo gelişimini negatif etkilemektedir.

Ayrıca endometriozis olgularında salgılanan bazı antikorlar endometriumun embriyoyu kabul etmek özelliğini bozabilmekte, böylece implantasyon ( embriyonun rahim içine yerleşip tutunabilmesi) bozulmaktadır.

İleri evre endometrioziste uterus ve çevresindeki normal anatomi (pelvik anatomi) bozulur. Buna bağlı olarak tuba ve over(yumurtalık) ilişkisi de bozulur, tubada tıkanıklıklar meydana gelebilir ve hasta gebe kalamaz. Çikolata kisti olduğunda da bu kistin over fonksiyonunu baskıladığı düşünülmektedir.

endometriozis-kisirlik-01