Preimplantasyon Genetik Tanı

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD), tüp bebek uygulaması esnasında embrioların genetik analizlerinin yapılıp sağlıklı olanların seçilme işlemidir. Anne adayına bu sağlıklı embriolardan biri veya ikisi transfer edilir, varsa diğerleri dondurulur. Bu işlem önceleri anne ve baba adaylarındaki kalıtsal bir hastalığın varlığında (kistik fibrozis, talesemia gibi) yapılmakta iken bu gün indikasyon alanı genişlemiştir.

PGD indikasyonları:

  • Çiftlerden birinin x kromozomuna bağlı hastalık taşıyıcısı olması,
  • Çiftlerden birinde anöploid mozaizm görülmesi,
  • İleri anne yaşı (37 üstü) gebelere IVF uygulandığında,
  • Tekrarlayan düşük yapmış olanlarda,
  • Üç kez tüp bebek uygulandığı halde gebelik elde edilememiş olanlarda,
  • Önceki gebeliğinde kromozom anomalisi olması
  • Anormal morfolojik yapılı spermlerle ICSI uygulandığında.

Faydaları:

Ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olmaları sağlanmakta, gebelik şansını arttırmakta, düşük oranı azalmaktadır.