İnfertilite Nedir?

infertilite-nedir-bebek

Düzenli bir cinsel yaşamları olmasına ve istemelerine rağmen bir yıl içinde gebe kalınamamasına infertilite, gebe kalamayan çifte de infertil çift adı verilir. Peki süre 3 ay, 6 ay veya 2 yıl değil de neden bir yıl. Kadınlarda gebe kalma potansiyelinin en yüksek olduğu yaşlar 20-30 yaşları arasıdır. 30’lu yaşlardan sonra bir duraklama, hafif gerileme, 35’li yaşlardan itibaren gebe kalabilme oranında belirgin bir azalma olmaktadır. 20-30 yaş gurubunda yapılan çalışmalarda düzenli cinsel yaşam ve çocuk istemelerine rağmen ilk bir ay içinde gebe kalma oranı %25, altı ay içinde %60, dokuz ay içinde %75, bir yıl içinde %88-90’dır. Süre iki yıl olsa da bu oran ancak birkaç puan değişmektedir. Bu nedenlerle süre bir yıl olarak kabul edilmiştir.

İnfertil çiftde ilk yapılması gereken infertilite nedeninin araştırılmasıdır. Neden bulunup tedavi o nedene göre düzenlenmelidir. Neden %50 oranında kadına ait, %40 oranında erkeğe ait olabilir. %10 vakada tüm tetkikler yapılmasına rağmen her hangi bir patoloji ile karşılaşılmayabilinir. Bu gruba açıklanamayan infertilite grubu denir. Bunlar için de hastanın yaşı, infertilite süresi dikkate alınarak düzenlenen bir tedavi algoritması vardır.

İnfertilite nedeniyle müracaat eden hastalar eşleriyle gelmeleri konusunda uyarılmalıdır. Çiftin müşterek sorunu olduğuna göre her ikisi de konuyu öğrenmeli, tetkik ve tedavi aşamasında birbirlerine destek olmalıdırlar. Hastaların bir kısmı infertilite nedeniyle ilk kez geliyor olabilirler. Onlara bazı tetkikler yaptırılması gerektiği, tetkiklerin sonucuna göre tedavinin planlanacağını söylemeli ve tetkikler hakkında bilgi verilmelidir. Bazı çiftler daha önce birkaç doktora gitmiş, tetkiklerini yaptırmış, tedaviden sonuç alamadığı için başvurmuş olabilir. Böyle çiftlerde muayeneden sonra olası eksik tetkikler tamamlatılmalı. İnfertilite nedenleri kendilerine izah edilmeli. Tedavi protokollüne karar verilip bunu çiftlerle paylaşmalıdır. Tedavideki başarı oranı asla abartılmamalı, gerçek veriler kendilerine söylenmelidir. Tedavide abartılı bir başarı oranı verip, hastada beklenti yükseltilirse tedavi negatif sonuçlanırsa hastada hastada üzüntü o derece büyük oluyor. Hastalarımızın ruh sağlığı da beden sağlığı kadar önemli.

İnfertilite tedavisinde çiftlerle görüşme - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu