Endometriozis Tanısı

Endometriozis tanısı aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile net olarak konabilir:

  • Hastalığın belirtileri:Bir hastanın adetleri ağrılı oluyorsa, karın alt kadranında ağrı varsa aynı zamanda bu hastanın gebe kalamama şikayeti varsa bu hastada endometriozis olma olasılığı yüksektir.
  • Jinekolojik muayene:Endometriozis belirtilerinden biri veya birkaçı bulunan hastaya jinekolojik muayene yapıldığında sakrouterin ligamentler hizasında ağrılı nodüler bir yapının tespiti teşhise yardım eder. Rektumla vagina arasındaki bölgede endometriozis varlığında (derin endometriozis), rekto-vaginal muayene teşhiste çok yardımcı olur.
  • Ultrason muayenesi:Eğer endometriozis over içinde gelişmiş, kist oluşmuşsa (endometrioma) ultrasonla çoğunlukla tipik bir görünümü vardır ve bu görünüm görüldüğünde teşhis konabilir.
  • Manyetik rezonans:Gerek endometriomalarda gerekse derin endometriozis şüphesinde magnetik rezonans teşhiste çok yardımcı olur.
  • CA 125 değeri:Kanda CA 125 markırına bakıldığında yüksek bulunması da endometriozis lehine bir bulgudur.

Laparoskopi:Endometriozisin kesin teşhisi laparoskopi ile olur. Laparoskopide endometriozise ait lezyonların net olarak görülmesi, lezyonlardan parça alıp onların histopatolojik tetkiki ile kesin tanı konur. Lezyonların tanınmasında, özellikle erken evre endometrioziste hekimin tecrubesi önemlidir. Laparoskopi, hem tanıda hem de tedavi de altın standartdır.

endometrioziste-tani-slide