Tüp Bebek Tedavisinde Başarı Oranı

Tüp bebekte başarıyı etki eden faktörler

Tüp bebek başarı oranı bir çok faktöre bağlıdır. Dünyanın hiçbir yerinde, en çok gelişmiş tüp bebek merkezlerinde dahi %80, %100 başarı oranı yoktur. Hastadan hastaya ve merkezden merkeze başarı oranları değişmektedir. Tüp bebek işlemine başlamadan önce bu konuda hasta bilgilendirilmeli, abartılmış başarı oranları vermekten kaçınılmalıdır. Tedavi sırasında ve sonrasında hastanın psikolojisi mutlaka dikkate alınmalıdır.

labaratuvar-aletleri

Laboratuvardan bazı aletler

Tüp Bebek ve Başarıya Etki Eden Faktörler

 1. Hastanın yaşı: Yardımcı üreme tekniklerinde başarı oranını etkileyen en önemli faktördür. Yaşın ilerlemesiyle gebelik oranı ve canlı doğum oranlarında düşüklük görülmektedir. 35’li yaşlardan sonra bu belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. 35 yaşından sonraki her 5 yıl gebelik ve canlı doğum oranını yarı yarıya azaltmaktadır.Yaşlanmak - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu
 2. Yumurtalık rezervi: FSH hormonu ve ultrasonla yumurtalıklardaki antral foliküllere bakılarak hastanın yumurtlama kapasitesi ve ovulasyon ilaçlarına yumurtalıkların vereceği cevap anlaşılır. Şüphe duyulan olgularda AMH hormonuna bakmak gerekir. Over rezervi düştükçe başarı oranı da düşmektedir.
 3. İnfertilite nedeni:
  Ağır endometriozis olgularında tüp bebek başarı oranı, diğer indikasyonlara oranla biraz daha düşük olmaktadır.
 4. İnfertilite süresi: İnfertilite süresi uzadıkça (5 yıldan fazla olanlarda) tüp bebek başarı oranı düşmektedir.
 5. Hastanın daha önce doğum yapıp yapmadığı: Daha önce doğum yapan hastalarda başarı oranı daha yüksektir.
 6. Yumurtanın kalitesi ve  Spermin kalitesi :
  Sperm ve yumurtanın kalitesi tüp bebek başarısındaki en önemli faktörlerdir. Sayı   olarak ml’de 5 milyonun altındaki sperm patolojilerinde, hareketli oranında azlık   veya yapısal ciddi bozukluklarda tüp bebek değil, mikroenjeksiyon tercih edilir. Yumurta kalitesindeki sorun ise daha çok hastanın yaşı ve hormonal durumu ile ilgilidir.
 7. Endometriumun receptivitesi : Tüp bebek uygulamasında embriyo ne kadar kaliteli ise, rahim içi tabakası olan endometrimun da embrioyu kabul etme kapasitesi ne kadar iyi ise başarı oranı o kadar iyi olmaktadır. Endometrium receptivitesini bozan bazı durumlar vardır, bunların bir kısmı düzeltilebilen nedenlerdir. İşleme başlamadan hastanın iyi değerlendirilmesi gerekir.
 8. Laboratuarın teknolojik ve ekip donanımı: Laboratuar ekibinin bilgi ve deneyimi, gelişen şartlara uyumu; laboratuarın alet donanımı, bu aletlerin periyodik olarak kontrol edilmesi, laboratuarın fiziki şartları, tüp bebek başarı oranını etkilemektedir.
 9. İşlemi uygulayan hekimin deneyimi: Hastanın değerlendirilmesinde, ovulasyon indüksiyonunda, yumurta toplamasında ve embriyo transferinde doktorun deneyimi çok önemlidir.
 10. Sitres : Tüp bebek sonuçları ile stres arasında anlamlı bir korelasyon olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir. Sitresin artmasıyla başarı oranı düşmektedir.

Bütün bunlar şematik olarak şöyle gösterilmiştir:

Şematik - Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

fetus-ve-anne   ailelerin-mutlulugu