Menopoz ve Osteoporoz

Kemik yoğunluğunda azalma, kemik dokusunun mikro yapısında bozulma ve buna bağlı olarak kırık olasılığının artmasına osteoporoz denmektedir. Bu durum yaşın ilerlemesiyle birlikte sık karşılaşılan problemlerden biridir. Osteoporozun bir çok sebebi vardır fakat en sık rastlananı menopoz sonrası görülen osteoporozdur ve en önemli nedeni östrojen eksikliğidir. Yaşlılarda yaşam kalitesini negatif yönde etkileyen en önemli nedenlerdendir.

osteoporoz-01

Osteoporoz dünya genelinde de tıbbi harcamaların önemli nedenlerinden biri olduğu gibi, aynı zamanda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Osteoporozun maliyeti sadece osteoporoz sonucu oluşan kırıklar ve onların ortaya çıkardığı maliyet değil aynı zamanda kronik ağrı, buna bağlı fizik tedavi masrafları ve medikal harcamaları da içermektedir. Osteoporoz uzun süre asemptomatik seyreder, klinik bulgu verdiğinde ise hastalık oldukça ilerlemiştir. Birçok hastalıkta olduğu gibi osteoporoz dada esas amaç hastalıktan korunmak olmalıdır.

osteoporoz-02

osteoporoz-03

osteoporoz-04

Osteoporozun en fazla görüldüğü, en sık problemlere yol açan kemikler vertabralar, uyluk kemiğinin üst kısmı ( femur boynu ) ve el bilek kemikleridir.

osteoporoz-05

osteoporoz-06

osteoporoz-07

Vücut ağırlığını çeken kemik bölgelerinde (vertebralar) osteoporose belirgindir. Burada meydana gelen bası kırıkları sonucu boy kısalır, vertebralar normal görünümünü kaybedebilir, kifoz artar.

osteoporoz-08

Osteoporozun önlenmesinde en önemli faktörlerden biri fiziksel aktivitedir. Çalışmalarda fiziksel olarak aktif kişilerde kemik kütlesinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu nedenle menopozdan sonra hastalara fiziksel aktivite önerilmektedir. Bu yaşlarda yapılabilecek en iyi fiziksel aktivite (spor) yürüyüştür. Her hanım kendisi için kolay ulaşabileceği bir mesafeyi hedef seçmeli; o mesafeyi mümkün olduğu kadar tempolu yürümelidir. Zamanla mesafede uzar, tempoda artar. Mümkünse haftada üç defa yürüyüş yapılmalıdır.

Sigaranın kesilmesi, vücut ağırlığının yaşa ve boya uygun olması, alkol tüketiminin az olması veya olmaması osteoporoz önlemi için en iyi yöntemlerdir. Bunlar ve egzersiz sadece osteoporozun değil kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde de en iyi yöntemdir.

Medikal yönden osteoporoz önlenmesi için Kalsiyum ve D vitamini alınması (doktor kontrolünde) ve kalsiyumdan zengin beslenilmesi yararlıdır.

Menopoz ile ilgili diğer içeriklerimiz

Menopoz Nedir?
Menopoz Belirtileri
Menopoz Tedavisifa