Tekrarlayan Gebelik Kayıpları ve Otoimmün Hastalıklar

tekrarlayan-gebelik-kayiplari-02

Tekrarlayan gebelik kayıplarının; genetik, uterusun patolojileri, endokrin, metabolik bozukluklar, herediter trombofililer ve infeksiyöz ajanlara bağlı gerçekleşebileceği bildirilmektedir. Tüm bu nedenler dışlandığında geriye kalanlar “açıklanamayan düşükler “ olarak isimlendirilmektedir. Açıklanamayan düşüklerin %80’den fazlası immunolojik nedenlere bağlı gelişir.

Otoimmun neden

Açıklanamayan düşükleri olan kadınların %30’unun kanında yüksek otoantikor düzeyleri, özellikle de antifosfolipid antikorlar saptanmaktadır.

Antifosfolipid Sendromu (AFS)

Otoimmun bir hastalıktır. Karakteristik olarak antifosfolipid antikorları ve bir veya daha fazla klinik bulgu olmalıdır. Klinik bulgular tekrarlayan gebelik kaybı, açıklanamayan fetal ölüm, otoimmun trombositopeni ve trombozis. Primer AFS antikorları lupus antikoagulan antikorları(LAC)ve antikardiyolipin antikorlarıdır(ACA). AFS tekrarlayan gebelik kaybının %5-10unu oluşturur ve çoğunlukla 2. trimestr kayıplarla ilişkilidir

Gebelikte Antifosfolipid Sendromuna Yaklaşım ve Tedavi

Tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olan otoimmün bir hastalık olan antifosfolipid sendromuna(APS) uygun yaklaşım ile maternal ve fetal morbidite önemli ölçüde azaltılabilir. Tekrarlayan düşükler kadınların yaklaşık %1-3’ünde olur. Sağlıklı kadınların %15’inde ise antifosfolipid antikorları gebelik kayıplarının tek açıklaması olarak görülmektedir.