18. Gebelik Haftası

40hafta

Sizde olan değişimler

Kalbiniz gebelik öncesine göre %30-50 daha fazla çalışmaktadır. Bebeğin hareketlerini hissedebilirsiniz. Ancak ilk gebeliklerde 20. haftaya kadar hissedilmeyebilir.

Hissedilen hareket baş ya da kol-bacakların “gerilmesi” şeklinde, vücudun “dönmesi” şeklinde, ya da “tekmeleme” şeklinde olabilir. Bunların yalnızca bir saniyeden uzun süren ve güçlü olanları anne tarafından hissedilir. “Bebek hareketlerinin azalması” anne tarafından “bebeğin hareket etme alışkanlıklarının” değişmesidir. Bebeğin uyuması 20 dakika kadar kısa 2 saat kadar uzun olabilir ve bu dönemde hareketler oldukça azalır. Ancak önceden oldukça iyi oynayan bir bebeğin bir saat boyunca hiç oynamaması anormal kabul edilmeli ve anne adayı sakin bir köşeye çekilerek bebeğinin hareketlerini tekrar değerlendirmeli, gerekli durumlarda doktoruna danışmalıdır.

Bebeğinizde olan değişimler

Baş – popo uzunluğu 13-14 cm, ağırlığı 210 gr kadardır. Büyüme yavaşlamıştır. Ancak bebeğin sinir ve kas iskelet sistemi hızla olgunlaşmaktadır. Refleksleri artar, esner, gerinir, surat asar. Yutar ve hıçkırır. Gözler yüzün ön bölümüne yerleşir. Karından tutulan çok güçlü ışığa karşı gözlerini korur. Hala kıkırdak şeklinde olan kemikler, kemikleşmeye başlar. İlk kemikleşenler, bacak ve köprücük kemikleridir. Kulaklar son yerini alır. İç kulak kemikleri ve sinir uçları gelişmeye başlar. Yakında annenin kalp atışlarını ve göbek kordonundaki kan akımının çıkardığı sesleri duymaya başlayacaktır. Yüksek seslerden irkilebilir.